Rehabilitació d'habitatge, espai diàfan i intercomunicat amb circulacions dinàmiques, preservant la funcionalitat de cada espai de forma independent.

Funcionalitat i practicitat en un espai contemporani.